© Patenttimies

V. Pitkänen Oy

 

Y-tunnus: 2296332-6 +358 400 620 190

TEOLLISOIKEUDET

PATENTTI, HYÖDYLLISYYSMALLI, TAVARAMERKKI JA MALLIOIKEUS

PATENTTI

 

 

Patentilla tarkoitetaan keksijälle hakemuksesta myönnettyä yksinoikeutta määräajan kieltää muita käyttämästä keksintöä ammattimaisesti. Patentti antaa keksijälle määräajaksi alueellisen yksinoikeuden keksinnön hyödyntämiseen tai keksinnöstä määräämiseen. Patentilla voidaan suojata menetelmä-, laite-, tuote- ja käyttökeksintö.

 

 

PATENTOINTI ULKOMAILLA

 

Patenttisuojan laajentamiseen ulkomaille on käytettävissä erilaisia menetelmiä: Kansainvälisen patenttisopimuksen (PCT) kautta saadaan yhdellä hakemuksella haku vireille kaikissa nimetyissä PCT sopimusvaltioissa. Nykyään sopimuksen piiriin kuuluu jo yli 150 jäsenmaata.

 Eurooppalainen patentinhakujärjestelmä (EPC) on käyttökelpoinen haettaessa yhtenäistä patenttisuojaa Euroopan alueella. Yhdellä hakemuksella on mahdollisuus saada patentti voimaan lähes 40:ssä maassa, joista suurin osa on Euroopan Unionin jäsenvaltioita. Maakohtainen haku voi tulla kysymykseen silloin, kun kohdemaita on vähän ja keksinnön erityispiirteiden ei odoteta enää juuri muuttuvan, eli ei tarvita enää harkinta-aikaa.

HYÖDYLLISYYSMALLI

 

 

Esineen muotona, rakenteena tai niiden yhdistelmänä toteutuva tekninen ratkaisu, jota voidaan käyttää teollisesti. Menetelmä- tai käyttökeksintöä ei voi suojata hyödyllisyysmallilla. Hyödyllisyysmallihakemus on pitkälti patenttihakemuksen kaltainen. Sen virastokäsittely poikkeaa kuitenkin oleellisesti patenttihakemuksen käsittelystä. Keksinnön uutuutta ei tutkita ja keksinnöllisyyskynnys on alhaisempi kuin patentilla. Sama keksintö voidaan suojata sekä patentilla että hyödyllisyysmallilla, jolloin on mahdollista saavuttaa kummankin suojamuodon tarjoamat edut.

HYÖDYLLISYYSMALLIN HAKU ULKOMAILLA

 

Hyödyllisyysmallia voidaan hakea myös ulkomailla niissä maissa, joissa on voimassa hyödyllisyysmallilaki (esim. Saksa ja Tanska). Kansainvälinen haku voidaan toteuttaa myös kansainvälisen patenttisopimuksen (PCT) hakumenettelyllä.

TAVARAMERKKI

 

Tavaramerkki on elinkeinonharjoittajan tunnusmerkki, jonka avulla voidaan osoittaa kaupallista alkuperää ja erottaa myytäväksi tarjottavat tai muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeelle lasketut tavarat toisten tavaroista.

 

Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen. Tavaramerkki voi olla sana-, kirjain-, kirjain numero yhdistelmä-, iskulause-, kuvio-, yhdistelmä- tai äänimerkki. Se voi olla myös tavaran tai sen päällyksen muoto.

 

Erottamiskykyinen tavaramerkki rekisteröidään hakijan nimiin tavaraluokittain. Hakijan on ilmoitettava ne kansainvälisen luokituksen mukaiset tavaraluokat, joissa merkkiä tullaan käyttämään.

 

 

TAVARAMERKIN KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI

 

Suomessa rekisteröidylle tavaramerkille voidaan hakea kansainvälistä rekisteröintiä. Suomalaisella hakijalla on kansainvälisen rekisteröinnin saamiseksi käytettävissä useita reittejä:

MADRIDIN PÖYTÄKIRJAN

MUKAINEN KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTIJÄRJESTELMÄ

 

Yhdellä hakemuksella saadaan merkin rekisteröinti käynnistettyä kaikissa nimetyissä sopimusvaltioissa. Sopimusvaltioita on tällä hetkellä n. 50. Jokaisen nimetyn maan patenttivirasto tutkii esteet kyseisen maan osalta.

 

 

 

EU-TAVARAMERKKI

 

Yhdellä hakemuksella haetaan suojaa koko EU-alueella. Rekisteröinti on voimassa samanlaisena koko EU-alueella.

 

 

 

KANSALLISET HAKEMUKSET

 

Erilliset hakemukset kohdemaihin.

MALLIOIKEUS

 

 

Mallioikeus on rekisteröinnillä saatu yksinoikeus mallin ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Suojan kohteena on esineen tai koristeen ulkomuoto. Mallisuojan myöntämisen peruskriteereinä ovat uutuus ja olennainen ero olemassa oleviin malleihin nähden. Lisäksi mallin on oltava luovan työn tulos.

 

 

MALLIOIKEUDEN HAKU ULKOMAILLA

 

Jätettyään Suomessa mallioikeushakemuksen hakija voi hakea mallille rekisteröintiä ulkomailla niissä maissa, jotka ovat Pariisin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen jäsenmaita. Tällöin on huomioitava prioriteettiaika, sillä Suomessa jätetty hakemus muodostaa ulkomailla uutuudenesteen prioriteettiajan jälkeen.

 

YHTEISÖMALLI (RCD):

 

Yhdellä hakemuksella voidaan saada mallisuoja koko Euroopan yhteisön alueella. Yhteisömalli on kansallisesta rekisteröinnistä erillinen suojajärjestelmä. Rekisteriviranomaisena on sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto OHIM, joka sijaitsee Espanjan Alicantessa.

UUTUUSTUTKIMUKSET

 

 

Patentilla ja hyödyllisyysmallilla suojattavissa olevan teknisen idean sekä mallin ja tavaramerkin uutuutta voidaan arvioita uutuustutkimuksen pohjalta. Suoritan tutkimukset sähköisiä tietokantoja käyttäen.

 

Patenttitietokannoissa haku voidaan suorittaa mm. hakijan, keksijän tai patenttiluokan mukaan. Tavaramerkkitietokannoissa se voidaan toteuttaa mm. sanahakuna.

KILPAILIJATUTKIMUKSET

 

 

Kilpailijoiden teollisoikeuksien tutkiminen on käyttökelpoinen keino selvittää niiden teollisoikeuspolitiikkaa. Tutkimuksella voidaan kartoittaa kilpailijoille myönnetyt patentit ja muut rekisteröidyt yksinoikeudet maakohtaisesti ja maailmanlaajuisesti.

 

Toimitan tulokset sovitussa laajuudessa ja niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä oman suojaustoiminnan ohjaamiseksi ja niiden pohjalta voidaan analysoida kilpailijan yksinoikeuksien vaikutusta omaan liiketoimintaan.

YRITYS

VEIJO PITKÄNEN

Toimitusjohtaja

 

Rekisteröity patenttiasiamies

Insinööri AMK, tuotekehitys

 

Patenttialan erikoiskoulutus:

TKK, Espoo

 

Yli 30 vuoden kokemus

keksintöjen suojaamisessa

 

Vahvin osaaminen:

Eri alojen mekaniikka

YHTEYS / CONTACT

Patenttimies V. Pitkänen Oy

 

PL 21, 33901 Tampere

 

Katuosoite:

Korkokuja 1 A 16, 33950 Pirkkala

veijo.pitkanen@patenttimies.fi

p. 0400 620 190

Patent Agency

PATENTTIMIES

V. PITKÄNEN OY

 

Patent Agency Patenttimies V. Pitkänen Oy provides You with highly skilled professional services with experience of 30 years in area of patent:

(patents, utility models, designs, trademarks).

Validiation of European Patent

Entering the PCT national phase

Filling of applications

Examinations

 

CONTACT INFORMATION

 

Patent Attorney

Mr. Veijo Pitkänen

 

Patenttimies V. Pitkänen Oy

P.O. Box 21, FI-33901 Tampere

 

Address:

Korkokuja 1 A 16, FI-33950 Pirkkala

 

veijo.pitkanen@patenttimies.fi

 

+358 400 620 190

© Patenttimies V. Pitkänen Oy | Business ID / Y-tunnus 2296332-6 | +358 400 620 190